معرفی تجهیزات آزمایشگاه مرکزی، فناوریهای پیشرفته

 

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا(HPLC)

 .


روش طیف سنجی جذب اتمی :

اصول پایه طیف سنجی جذب اتمی در سه بخش زیر خلاصه میشود

·         همه اتم ها میتوانند نور جذب کنند .

·         طول موج نوری که جذب میشود برای هر عنصر متفاوت بوده و مختص همان عنصر است .

·         میزان نور جذب شده مستقیما به غلظت اتمهای جذب کننده نور یا به عبارتی به غلظت عنصر مورد نظر در نمونه محلول بستگی دارد .

اساس جذب اتمی بر روی تابش و جذب اتم های خنثی در درجه حرارتی پایین تر از طیف تابشی یعنی2000 درجه سلسیوس می باشدبرای سنجش در این روش نمونه ها باید بصورت محلول باشددر اولین قدم آزمایش محلول حاوی عنصر بوسیله یک شعله که با هوا و استلین میسوزد در 2000 درجه سلسیوس بخار می شوددر اثر بخار شدن قسمت اعظم عناصر موجود در محلول به حالت خنثی در می آید این درست بر عکس طیف سنج تابشی است که فقط 5% عناصر بصورت یونی در می آیدبعد از بخار شدن ، اتم های خنثی شده توسط لامپ کاتدی(لامپ مخصوص برای هر عنصر) جذب می شوددر این حالت شدت اشعه تابش اولیه کمتر می شودتفاوت شدت دو شعاع برابر با عیار عناصر موجود در محلول است .در این حالت، تمام یا قسمتی از محلول یک نمونه به صورت مه رقیقی به داخل شعله ای که در مسیر تابش از منبع قرار دارد، افشانده می شود. محلول نمونه به صورت قطره های ریز به درون شعله پاشیده و به علت گرمای زیاد شعله، حلال موجود درمحلول با سرعت زیاد تبخیر می-شود. ذرات جامد مواد حل شده که پس از تبخیرحلال  باقی می مانند، ذوب شده و به مایع تبدیل می شوند، سپس به حالت گازی درآمده و در پایان به اتم تفکیک می شوند. در این منطقه است که فرایند های تحریک و جذب نیز شروع می شوندو قسمتی از تابش لامپ که از درون شعله می گذرد، توسط اتم های نمونه جذب می گردد. با وارد شدن به منطقه واکنش، اتمها به اکسید تبدیل می شوند. این اکسیدها سپس از داخل پوشش بیرونی عبور می کنند و متعاقبا از شعله دفع می شوند. هر قطره ای که به داخل شعله کشیده می شود نباید الزاما این تسلسل را طی کند. در حقیقت بسته به اندازه قطرات و سرعت عبور جریان، قسمتی ازنمونه ممکن است اساسا بدون تغییر از داخل شعله عبور کند. سوخت های بکار رفته برای تولید شعله عبارتند از گاز طبیعی، پروپان، بوتان، هیدروژن و استلین که پر مصرف ترین آن استیلن می باشد

اکسنده های معمولی عبارتند از هوا، هوای غنی شده با اکسیژن، اکسیژن و نیتروس اکسید

استاندارد عناصر موجود:

Mo –  Al – As – Ca – Cd – Co – Cr – Cu – Fe – K - Mg – Mn – Na – Ni – Pb – V - Zn - Hf

 

پلاسمای جفت شده القايی- اسپکتروسکوپی نشر اتمی  (ICP-OES)

مشخصات دستگاه
دستگاهICP-OES موجود در آزمايشگاه فناوریهای پیشرفته دانشگاه هرمزگان مد 700 ESساخت کمپانيAgilentمي‌باشد . 

روش اسپکترومتري نشر اتمي : اين روش بر مبناي استفاده از پلاسما به عنوان منبع تهيج جهت آناليز کمي و کيفي عناصر مي باشد . در اين روش جرياني از گاز آرگون توسط يک ميدان مغناطيسي با فرکانس راديوييMHZ 40-27 يونيزه مي شود و حرارتي نزديک به 10000 درجه کلوين توليد مي کند. نمونه توسط يک نبولايزر به داخل پلاسماي آرگون پاشيده مي شود و در دماي بالا نمونه تبديل به ذرات اتمي (يوني) مي شوند و ايجاد نشر ميکنند. ميزان نشر توسط دستگاه اندازه گيري مي شود
محدوده کاربردياين تكنيك در علوم مختلف از جمله علوم پايه، متالورژي، زيست محيطي، غذايي و كشاورزي كاربرد دارد .

از جمله  کاربردهاي کشاورزی-زمين شناسي : اندازه گيري عناصر در نمونه هاي خاک، سنگ و رسوبات آبراهي، بعد از انحلال به کمک ذوب کننده ها يا اسيدها 
 کاربردهاي زيست محيطي : براي اندازه گيري عناصر فلزي در مقادير بسيار کم در نمونه هاي آبي ، غذايي، گياهي، جانوري، خاک و رسوبات، بعد از انحلال و انجام فرايند پيش تغليظ 

مزاياي نشر اتمی پلاسما
-      تجزيه كمي وكيفي ساده و سريع

-        تجزيه همزمان چندعنصري

-       دقت و حساسيت بالا، حد تشخيص هاي پايين

-      مزاحمت هاي كم شيميايي

-         طيف هاي غني از خطوط نشري متعدد

-         تجزيه بيش از 70 عنصر از جمله عناصر ديرگداز و برخي از غيرفلزات

-         امكان آناليز در مقياس ppb


 استاندارد عناصر موجود:

Mo –  Al – As – Ca – Cd – Co – Cr – Cu – Fe – K - Mg – Mn – Na – Ni – Pb – V - Zn - Hf

 

کروماتوگرافی گازی طیف سنج جرمی(GC-MS)

مشخصات دستگاه : 

دستگاه Gc/Massموجود در آزمايشگاه فناوریهای پیشرفته دانشگاه هرمزگان مدل  7890B   ساخت کمپانيAgilentمي‌باشد . 

روش کروماتوگرافی گازی

 یک روش فیزیکی است که برای جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار به کار می‌رود. حدود 200 جزء مختلف نفت خام را به آسانی می‌توان تشخیص داد. این روش سریع و ساده است و برای تشخیص ناخالصی‌های موجود در یک ماده فرار یا مقادیر کم مواد ضد آفت در پوست میوه‌جات و اندازه‌گیری گازها و آلودگی مواد به کار می رود. در کروماتوگرافی گازی، فاز متحرک یک گاز است. فاز ساکن یک مادة جاذب جامد یا مایع پوشش داده شده و یا دارای پیوند با یک جامد بر روی دیواره ستون است. اگر فاز ساکن جامد باشد، روش را کروماتوگرافی گاز- جامد (GSC) و اگر فاز ساکن مایع باشد، روش را کروماتوگرافی گاز- مایع (GLC) می‌نامند. هر چند هر دو روش در تجزیه به کار می‌روند ولی GLC بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. جدا شدن اجزای یک نمونه فرار در GLC بر اساس تقسیم آنها بین دو فاز مایع و گاز است. نمونه در فاز متحرک حل شده و فاز ساکن یک مایع دیرجوش است که به صورت لایة نازکی بر روی ذرات یک جامد گسترده شده است. کروماتوگراف گازی از قسمت‌های زیر تشکیل شده است.

گاز حامل باید یک گاز بی‌اثر باشد تا با فاز ساکن، حلال و یا نمونه واکنش ندهد، به همین دلیل معمولاَ از هلیم استفاده می‌شود. در دمای ثابت، فشار و سرعت جریان گاز به طرف ستون را با تنظیم کنندة فشار و جریان سنج، ثابت نگه می‌دارند. مقدار µL 1/0-5 از نمونه مایع به وسیله یک سرنگ مخصوص وارد قسمت تزریق نمونه می‌شود. نمونه‌های جامد را باید در یک حلال فرار مناسب،‌ حل و سپس تزریق نمود. برای نمونه‌های گازی باید حجم‌های بیشتری انتخاب شود. نمونه پس از تزریق در نتیجة گرمای حاصل از سیستم الکتریکی تبدیل به گاز می‌شود و با گاز حامل مخلوط شده، به طرف ستون می‌رود. فاز ساکن یک مایع دیرجوش مانند روغن پارافین یا روغن سیلیکون است که تا حدود 400 مقاوم است و به صورت لایه نازکی روی ذرات جامد گسترده شده است. مایع به کار رفته باید از نظر شیمیایی غیر فعال بوده و برای اجزای نمونه قابلیت انحلال مختلفی داشته باشد. علاوه بر ستون‌های پر شده می‌توان از ستون‌های مویین به طول حدود cm 10-100 و قطر داخلیcm 0/25-0/32 استفاده نمود که داخل آنها از سلیت پوشیده شده است و فیلم نازکی از مایع دیرجوش بر روی پوشش سیلیسی قرار دارد جدا شدن مواد در ستون، نظیر فرایند استخراج است. نمونه که در فاز گاز محلول است از بالای ستون وارد می‌گردد و اجزای آن بر حسب ضریب توزیع خود بین دو فاز مایع و گاز تقسیم می‌شوند. در نتیجه اجزای موجود در نمونه بر حسب تمایلی که ستون برای نگهداری آنها دارد از یکدیگر جدا شده و به وسیله عبور گاز حامل،‌ اجزا جدا می‌شوند و به ترتیبی که متناسب با عکس تمایل نگهداری ستون برای آنها است، از انتهای ستون خارج شده، وارد آشکارساز می‌گردند. در آشکارساز اجزاء جدا شده موجود در گاز حامل مورد شناسایی و اندازه‌گیری قرار می‌گیرند. دمای ستون GC را می‌توان روی دمای خاصی تنظیم کرده و به صورت همدما جداسازی را انجام داد. همچنین در برخی موارد که اجزای نمونه در ستون به خوبی جدا نمی‌شوند، برای جداسازی بهتر از روش برنامه‌ریزی دمایی استفاده می‌شود. در این روش دمای ستون را طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده و با سرعتی مناسب افزایش می‌دهند تا مواد به تدریج از یکدیگر جدا شوند.

برخی از کاربردهای مهم کروماتوگرافی گازی(GC) در فناوری نانو عبارتست از:
جداسازی و شناسائی برخی از ترکیبات آلی 
تعیین ساختار ترکیبات آلی در لاستیک
 آنالیز برخی داروهای نانو ذرات

 

این دستگاه متشکل از دو قسمت اسپکترومتر جرمی و کروماتوگرافی گازی می باشد

در این دستگاه از ستون کروماتوگرافی برای جداسازی ترکیبات مختلف و از اسپکترومتر جرمی برای شناسایی اجزاء جداسازی شده استفاده می گردد.

حساسیت این دستگاه بسیار قابل توجه بوده و بعد از جداسازی و اسکن توسط اسپکترومترجرمی، با استفاده از کتابخانه و اطلاعات موجود در رایانه دستگاه که اطلاعات و طیفهای جرمی ترکیبات مختلف در آن وجود دارد می توان اقدام به شناسایی اجزای جداسازی شده کرداین دستگاه در زمینه های مختلف علوم مانند شیمی، پزشکی، داروسازی، نانوشیمی و ... کاربردفراوانی دارد


   

مزاياي دستگاه :دارابودن سه دتکتور      

 

    

 

 

 

 

 

 

 دستگاه کجلدال  برای اندازه گیری پروتئین

 

 

دستگاه آب مقطر گیری

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه سم شناسی دانشگاه هرمزگان

 

تاریخ: 2/5/95

 

فرم فهرست شناسه دستگاه ها

 

کد فرم: F021

ردیف

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام دستگاه

كداموال 

مدل ومشخصات

كشور / كارخانه سازنده

محدوده اندازه گیری

محل استقرار

HPLC Pump

1229

 

 

Azura Pump P6.1L-FBE150400002

KNAVER-Germany

ppd

آزمایشگاه استخراج

DAD Detector

Azura DetectorDAD 6.1L,DAD 2.1L,MWD 2.1L-FOJ150300004

KNAVER-Germany

ppd

آزمایشگاه استخراج

ColumnThermostat

Azura CT 2.1A05552-FCA142800008

KNAVER-Germany

25-70

آزمایشگاه استخراج

Column

150*4.6 mmeurospher 11 100-5 C18

KNAVER-Germany

 

آزمایشگاه استخراج

Column

150*4.6 mmPerfectsil Target ODS-3 5µm

MZ-AnalysentechnikGmbH-Art No MZ0801-150046

 

آزمایشگاه استخراج

SpectrofluorometricDetector

RF-20A

SHIMADZU-Japan

 

آزمایشگاه استخراج

مشتق سازUV

UVE LCtech

Caution

 

آزمایشگاه استخراج

 

2

ترازوی دیجیتال بادقت سه رقم اعشار

1209 

GE-300

japan

0/0001-300میلی گرم

آزمایشگاه استخراج

 

3

بلندرباسرعت بالا

1251 

Hgb2wts3

waring-USA

 

آزمایشگاه استخراج

 

4

بلندرباسرعت بالا

1252 

Hgb2wts3

waring-USA

 

آزمایشگاه استخراج

 

5

ورتکس

 1248

ms 3 basic

IkA-Germany

 

آزمایشگاه استخراج

 

6

آسیاب آزمایشگاهی

1250 

2400

سان توس شرق / ایران

 

آزمایشگاه استخراج

 

7

منیفلد

 1253

 

فشار مثبت

تامین تجهیز رازی - ایران

 

آزمایشگاه استخراج

 

8

پمپ خلایافشارمثبت

GuangdongHailea Group Co. Ltd

تامین تجهیز رازی - ایران

 

آزمایشگاه استخراج

 

9

سمپلر

 

BIOHIT OYi- SA710100071

Finland

10-100میکرولیتر

آزمایشگاه استخراج

 

10

سمپلر

 

BIOHIT OYi- SA710100071

Finland

100-1000میکرولیتر

آزمایشگاه استخراج

 

11

یخچال فریزر

1254 

samsung

سامسونگ کره جنوبی 

 

آزمایشگاه استخراج

 

12

بنماری

 

 

 

 

 

 

13

ترموهیدرومتر

 

TFA

TFADostmann GmbH-Germany

10- تا70

آزمایشگاه استخراج

 

14

ترمومتریخچال فریزر

 

TFA

TFADostmann GmbH-Germany

 

آزمایشگاه استخراج

 

15

فیلترسرسرنگی

 

PTFE-0.45µm

JET BIOFIL

 

آزمایشگاه استخراج

 

 

16

کاغذصافی GFF

 

P.MED

SHANDONGZIBO SHANCHUAN MEDICAL INSTRUMENT Co-CHINA

 

آزمایشگاه استخراج

 

17

کاغذصافی واتمن

 

Whatman40-125mm-Cat No 1442 125

WhatmanInternational Ltd Maidstone

 

آزمایشگاه استخراج

 

18

کاغذصافی معمولی

 

 

 

 

آزمایشگاه استخراج

 

19

دستگاه GC

1258

GC7890B

Agilent

 

آزمایشگاه دستگاهی

 

20

MS

MSD5977A

Agilent

 

آزمایشگاه دستگاهی

 

21

اتوسمپلر

Autosampler G4593A

Agilent

 

آزمایشگاه دستگاهی

 

22

پمپ خلاء

vaccum pump DUO.2.5

Agilent

 

آزمایشگاه دستگاهی

23

Mass Hunter MSDchemstaion

 

 

 

 

 

24

پمپ خلایافشارمثبت

 

ACO-388D

HAILEA

 

آزمایشگاه استخراج

 

25

Hot block

 

BH60-3D

Maplab

 

آزمیشگاه استخراج

26

ترمومتر دیجیتالی

 

Kat.Nr.30.5015

 

 

آزمیشگاه استخراج

27

دستگاه آب مقطرHPLC

1247

MILI-Q8/16

MERK

 

 

28

آب مقطر

Q-PAK-PACK

MERK

 

 

29

pH متر

1210

pH/mv/temp/rs32/

pl500

 

 

 

30

اسپکتروفوتومتر

1089

Uv/vis

english

 

 

31

شیکر

 

Unimax2010

German

 

 

32

شیکر

 

Multi reax

german

 

 

33

سانتریفوژ

 

Universal320R

german

 

 

 

تهیه کننده:

 

تایید کننده:

 

تصویب کننده:

 

تاریخ و امضاء:

 

 

تاریخ و امضاء:

 

تاریخ و امضاء: