Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

فراخوان ارسال مقاله به اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

فراخوان ارسال مقاله به اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

1398/07/17

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان به دستگاه FT-IR تجهیز شد

دستگاه FT-IR مدل SPRCTRUM TWO ساخت پرکین المر امریکا اسپکتروفتومتر FTIR مدل Spectrum Two محصول شرکت PerkinElmer می باشد. مناسب برای تحقیقات آزمایشگاهی است. این دستگاه دارای پلت فرم سیستم FT-IR و به راحتی قابل حمل است

1398/03/04

گواهی شرکت در کارگاه " استخراج DNA الکتروفورزو PCR "

صدور گواهی کارگاه استخراج DNA الکتروفورزو PCR

1397/09/13

گواهی شرکت در کارگاه " آشنایی مقدماتی با اصول کار درآزمایشگاه ها"

گواهی شرکت در کارگاه " آشنایی مقدماتی با اصول کار درآزمایشگاه ها"

1397/09/12

خلاصه عملکرد آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان

برای دیدن خلاصه عملکرد آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان کلیک نمایید

1397/09/06

برگزاری دومین کارگاه آموزش استخراج DNA و الکتروفورز و PCR

دومین کارگاه آموزشی علوم آزمایشگاهی در خصوص آموزش استخراجDNA و الکتروفورز و PCR توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

1397/07/30

معرفی کتاب بررسی سیستمهای مختلف جهت استقرار

معرفی کتاب بررسی سیستمهای مختلف جهت استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاهها و کارگاههای عضو شبکه شاعا

1397/07/25

اولین کارگاه آموزشی، آشنایی مقدماتی با اصول کار در آزمایشگاه ها درمورخ 15/اردیبهشت /1397

اولین کارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با اصول کار در آزمایشگاه برای دانشجویان دانشگاه هرمزگان به روایت تصویر

1397/02/17

تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

آزمایشگاه مرکزی به منظور تأمین هزینه نگهداری دستگاه های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاهی و ارائه خدمات بهتر به اساتید و دانشجویان محترم، ملزم به دریافت مبلغ تعرفه مصوب جهت استفاده از تجهیزات نصب شده می باشد. مبلغ تعرفه ها برای تجهیزات مختلف این مرکز در جدول ذیل آمده است.