آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

 

آدرس: بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، پردیس دانشگاه هرمزگان، صندوق پستی 3995

ساختمان  آزمایشگاه مرکزی

 

کدپستی: 7916193145 

تلفن تماس: 33711034-076  

پست الکترونیک :

centrallab@hormozgan.ac.ir