فراخوان ارسال مقاله به اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

فراخوان ارسال مقاله به اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

٠٩:٣٤ - 1398/07/17 - تعداد نظرات : ٠

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان به دستگاه FT-IR تجهیز شد

دستگاه FT-IR مدل SPRCTRUM TWO ساخت پرکین المر امریکا اسپکتروفتومتر FTIR مدل Spectrum Two محصول شرکت PerkinElmer می باشد. مناسب برای تحقیقات آزمایشگاهی است. این دستگاه دارای پلت فرم سیستم FT-IR و به راحتی قابل حمل است

١١:١٠ - 1398/03/04 - تعداد نظرات : ٠

گواهی شرکت در کارگاه " استخراج DNA الکتروفورزو PCR "

صدور گواهی کارگاه استخراج DNA الکتروفورزو PCR

١١:٠٨ - 1397/09/13 - تعداد نظرات : ٠

گواهی شرکت در کارگاه " آشنایی مقدماتی با اصول کار درآزمایشگاه ها"

گواهی شرکت در کارگاه " آشنایی مقدماتی با اصول کار درآزمایشگاه ها"

١٤:٤٩ - 1397/09/12 - تعداد نظرات : ٠

خلاصه عملکرد آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان

برای دیدن خلاصه عملکرد آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان کلیک نمایید

١٢:٥٩ - 1397/09/06 - تعداد نظرات : ٠


2 3 4 صفحه بعدی >>